فروش ویژه

فروش ویژه هفته

فروش ویژه این هفته تب سنج جیوه ای دهانی(ترمومتر)

قیمت استثنایی این محصول(55000 50000ریال) است که قیمت بسیار فوق العاده وزیر قیمت کارخانه می باشد.